Bilgi Teknolojileri Derneği BiTekDer…1 Ekim 2020 tarihinde kurulan derneğimiz BiTekDer, yaşanılan salgın nedeniyle halen geçici yönetim kurulu ile çalışmalarına devam ediyor. 28 Nisan’da yapacağı genel kurulda yönetim kurulu ve diğer kurullar kesin olarak belirlenecek.

BiTekDer Geçici Yönetim Kurulu’nda Başkan benim, yardımcılarım ise E-Data Teknoloji Satış ve Pazarlama Direktörü Tuncay Işık, HD Holding BT Direktörü Çağlar Yılmaz. Geçici Yönetim Kurulu’nda sayman olarak Engin Işık, sekreter olarak da Mustafa Meral görev üstlendi. Diğer üyelerimiz Adem Türkmenoğlu, Erdinç Çankar, Ersin İnankul, Ethem Topgül, Gizem Başak Berk, Berfin Seyhan, Emrah Bayarçelik, Bahar Küşat Erdem, Okan Özkan, Sinan Yetişgen. Sicil Kurulu Başkanı Suat Baysan ve üyesi Aykut Seyrek, Strateji Komitesi üyeleri ise Hakan Uzuner, Evren Öcal Karatuna, Şirin Aktaş, Didem Duru, Emre Güngör. Görüleceği üzere sektörün önemli isimleri ile birlikteyiz.

Yönetim kurulunun geçici olmasına rağmen 5 ay gibi kısa sürede yaptığı işler pek de yabana atılır cinsten değil. Kurul oluşturulur oluşturulmaz web sitesi hazırlandı, portal üzerinden üye başvuruları alındı, üyeler Derbis’e işlendi. Tek üyelik şartımız var: “Ekmeğini Bilişim’den kazanıyor” olmak.

Kurulur kurulmaz yapılan lansman ile derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. TÜBİDER ve TÜBİFED ile birlikte sektör ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlendi. Üç STK eğitim çalışması devam ederken başka bir koldan da BiTekDer, kendi üyelerine özel sertifikalı eğitimlere de başladı. Her ay düzenli olarak üyelere özel eğitimler devam edecek.

Bütün başvuran üyeler başta olmak üzere çok sayıda sektör çalışanına bir anket gönderildi ve “Sektörün en önemli sorunları nelerdir?” diye soruldu. En fazla oy alan 8 adet sorunun tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için 5-20 kişiden oluşan 8 ayrı çalıştay grubu oluşturuldu. Her grubun başına bir yönetim kurulu üyesi geçti.

Neydi bu sektörün en önemli sorunları?

– Nitelikli personel eksikliği

– Bütçe kısıtları

– Millileşme hareketindeki eksiklikler

– İşbirliği ve paylaşım platformu eksikliği

– Dijital dönüşümdeki problemler

– Farkındalık eksikliği

– Regülasyonlardaki zorluklar ve yetkilendirilmiş kurum eksikliği

– Olumsuz çalışma koşulları.

Mart ayı başında ilk çalıştay raporumuz olan “Olumsuz Çalışma Koşulları” açıklandı. Basın ve sosyal medya ile paylaşıldı, geçtiğimiz gün konunun çalıştay başkanı BiTekDer Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Küşat Erdem’in sunumu ile bir dijital etkinlikte izleyicilere aktarıldı.

Akabinde hazır olan, BiTekDer Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Işık ve Engin Işık başkanlığında hazırlanan “Dijital dönüşümdeki problemler” ve “Regülasyonlardaki zorluklar ve yetkilendirilmiş kurum eksikliği” raporları da basın ve sosyal medyaya sunuldu. Yakın zamanda bir etkinlik ile izleyicilere detaylı anlatılacak.

Hazırlanan raporlar kağıt ortamda T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis’e, BTK’ya, konuyla ilgili bakanlığa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dernekler masasına iletiliyor. Bütün raporlar tamamlandığında hem PFD hem kağıt ortamında bir kitapçık haline getirilip, ilgilenenlerle paylaşılacak.

Konunun bu aşamada da sonlandırılmayacağı, mümkün olan her ortamda takip edileceği, sorgulanacağı ve hatta yeni çalışmalarla raporların geliştirileceği kararları alındı. Hatta raporunu tamamlayan birkaç çalıştay grubumuz, raporlarını daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor, toplanıyor ve sonuç üretiyor.

Amacım sadece bu güzel derneğimizi anlatmak değil, bir dernek nasıl olmalı sorusuna da cevap aramak. Diğer başarı ve özveriyle çalışan derneklerimizin de bu çalışmalarını duyurmalarını, görece atıl duran bazı derneklerimizin de sektör ve ülkemiz için faaliyetlerde bulunmasını teşvik edeceğini umuyorum.  Aklı fikri etkinlik yapmak, piknik düzenlemek, eğitim satmak olan derneklerimizin vakit kaybetmeden Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlaması için çalışmasını tavsiye ediyorum. Dernek çalışmalarının sektör tarafından desteklenmesini ama en önemlisi kamudaki ilgili makamların dikkate almasını bekliyorum.

Ve tabi ki derneklere üye olunmasını, çalışmalara katılınılmasını ve bu hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz için omuz verilmesini istiyorum.

Dernekler yasa ve yönetmeliklerin daha sağlıklı ve düzgün oluşturulması için en önemli basamaktır. Ülkemizde, gösterilmesi gereken ilgi ve verilmesi gereken destek azdır. Bu konuların güçlenmesi ve geliştirilmesi için çalışıyorum, bu da benim sektörel amacım diyelim..

Yazdım…https://www.bthaber.com/bilgi-teknolojileri-dernegi-bitekder/