T.C. Cumhurbaşkanlığı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı…Bir süredir “Bilişim” kelimesinin artık köklerine ayrılması gerektiğini savunuyorum ama her defasında gelen karşı tezlerle bu fikrimden vazgeçiyor ya da ihmal ediyorum. BThaber yayın koordinatörümüz Ayhan Sevgi bu satırları okuyunca umarım kesinti yapmaz, o en başta itiraz edenlerden J

Şimdi tekrar düşündüğümde yine ayrılması gerektiği sonucuna vardım.

Bilişim kelimesi çok değerli hocamız, sektör büyüğümüz Prof. Aydın Köksal‘ın sektörümüze kazandırdığı binlerce kelimeden biridir. Bu vesile ile kendisine saygı ve sevgilerimizi iletelim. O dönem bilişim kelimesine şiddetle ihtiyaç vardı çünkü “Bilgi Teknolojileri” ile “İletişim” o kadar birbirinin içine girdi ki artık ortak bir kelimeciğe ihtiyaç doğdu, hocamız bu derde bilişim kelimesi ile çözüm buldu, o dönemi kurtardı. Sonrasında mobil teknolojilerin artması ile Mobilişim, KOBİ çalışmaları nedeniyle Kobilişim gibi kelimeler üretildiyse de aynı ilgiyi göremedi ama bilişim hep güncel kaldı.

Geldiğimiz noktada bilgi teknolojileri o kadar çok sektörün içine girdi ki iletişim teknolojilerinin bu açıdan bir farklılığı ve özelliği kalmadı. Sağlık, üretim, tarım ve hatta insan kaynakları teknoloji ile birleşti, geldiğimiz noktada bu sektörler bilgi teknolojileri olmadan anlamsız ya da basit ifadeyle güçsüz kalırlar. Bir başka çözüm de sağlık için Bilsag, üretim için Bilüret, İnsan Kaynakları için Bilik gibi kelimeler üretmek olabilirdi ama pek hoş durmayacağı kesin.

Aslında varmak istediğim nokta artık bilgi teknolojileri öyle bir noktaya vardı ki, eskiden elektrik neyse o oldu. O olmadan hiçbir teknolojinin gelişmesi neredeyse imkansız.

Ülkemiz devlet büyükleri de bunu gördü ve 2023 hedeflerine bilişim ülkesi (Bence söylenmek istenen ya da olması gereken bilgi teknolojileri) olma konuldu. Buraya kadar çok güzel demek isterdim ama değil. Çünkü 40 yıldır konuşulan ama bir türlü hayata geçemeyen Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kurulmadı, kurulamadı. Hatta ona özel oda bile oluşturulamadı, hep STK ya da son yıllarda ticaret ve sanayi odalarında meclis komiteleri seviyesinde kaldı.

Devlette bu konuda Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu BTK ilk görev üslenen makam oldu. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi girdi devreye. İki yönden bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyorlar. Zaman zaman bizlerin kafasında otorite karmaşası yaşansa da iletişim konularında ağırlıklı olarak BTK görev alırken, bilgi teknolojileri ve e-devlet konularında Dijital Dönüşüm Ofisi ön plana çıktı. Güvenlik her ikisinin de ilgi alanında kaldı. Burada da görüleceği üzere zaten bilgi teknolojileri ile iletişim devlet tarafında da ayrılmaya başladı.

Nihayet Sayın Cumhurbaşkanı 12 Mart 2021 günü yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığına bağlı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı’nın kurulacağını açıkladı. Benim gözümde bu bir Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ya da yakın zamanda onun görevlerini üstüne alacak. Hem bilişimin artık ayrılması gerektiğini göstermesiyle hem de ülkemiz için en önemli ihtiyaçlardan birinin hayata geçirilmesi açısından çok olumlu, başarılı bir adım. Özellikle yazılım gibi kolaylıkla ihraç edilerek ülkenin döviz ihtiyacına cevap verecek en önemli gücün desteklenecek olması, yazılım ve donanımda dışa bağımlılığı azaltacak çalışmalar yapacak olması, milli ve yerli ürünleri destekleyecek imkanları barındırması gibi tüm ihtimaller bile bizleri sevindirmeye ve mutlu etmeye yetti, sevinçliyiz. Umarız ki bu adımın içi gerektiği gibi doldurulur. Kamu, özel sektör, akademi ve teknoloji basınının da destekleri alınarak iyi ve başarılı sonuçlar doğurur. Bu Başkanlık sadece denetim ve sertifikasyon gibi konularda hizmet verecek olursa dağ fare doğurur.

Elimizde daha fazla bilgi yok. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi üzerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Gelince paylaşırız.

Bilgi teknolojileri çağımızın petrolüdür. Ne kadar desteklenirse o kadar refah gelir.

Son söz, ben artık bilişim dememeye çalışacağım. Bilgi teknolojilerini diğer teknolojilerden ayrı tutmaya çalışacağım, umarım onlarca yıllık alışkanlığımı kırar ve başarılı olurum

Yazdım…https://www.bthaber.com/t-c-cumhurbaskanligi-yazilim-ve-donanim-endustrileri-baskanligi/